Eksempler for forskere

Type af sag

Eksempler på, hvad forskeren skal journalisere

Besøg af eksterne parter
 • Dialog med udenlandske ph.d.-studerende (når aftale foreligger)
 • Gæsteprofessorater
 • Mobilitetsansøgninger
 • Aktivitetsplaner for forskningsprogrammer og -centre
Databehandleraftaler
 • Baggrundsmateriale til informanter
 • Selve aftalen
 • Datavideregivelse, fx til andre universiteter
 • Fx aftaler med AUFF, FKK, EU og Carlsberg
Forskningsprojekter med ekstern finansiering
 • Samarbejdsaftaler, fx forskningssamarbejder

Når projektet involverer eksterne samarbejdsaftaler, anbefales det at journalisere det meste korrespondance helt fra opstart af samarbejdet.

Samarbejdsaftaler

Når samarbejdet involverer eksterne samarbejdsaftaler, opfordres der til at journalisere eksempelvis den forventningsafstemmende korrespondance.

Kontrakter om indkøb og udlån af udstyr
 • Udstyr til forskning og lignende
Konferencer arrangeret af AU
 • Materiale fra events og konferencer, hvor AU er vært – både på og uden for campus
 • Fx invitationer, programmer og lignende