Undervisning og eksamen

Kontakt Susanne, hvis du har studierelaterede spørgsmål vedrørende kandidatuddannelsen:

Kontakt Nanna, hvis du har studierelaterede spørgsmål vedrørende bacheloruddannelsen:

Kontakt Line ved sygdom og fravær. Husk også at orientere dine studerende på Brightspace. 

Studieledere

Politik og økonomi

Master i offentlig ledelse

Studiesekretær Master i offentlig ledelseRelevant info på studieportalerne:

Eksamenssnyd

For studerende
Du kan henvise dine studerende til følgende sider, der omhandler eksamenssnyd:

For undervisere
Hvis du opdager eksamenssnyd, så tag kontakt til Studieleder Lars Thorup Larsen. Uddannelsesjuridisk Service (UJS) hjælper også i sager om eksamenssnyd.

Studienævnet

Mød Studienævnet.