Undervisning og eksamen

Studierelaterede spørgsmål

Her på siden finder du relevante links til systemer, vejledninger, studieordninger m.v. 

Ved studierelaterede spørgsmål kontakt Susanne Vang på susanne@ps.au.dk eller tlf. 87152198. 

Ved sygdom og fravær i forbindelse med undervisning kontakt Line Kjær Vesterbæk på lkv@ps.au.dk eller tlf. 87165601. Husk også at orientere dine studerende på Blackboard. 

Studiesekretær FMOL

Info om undervisning og eksamen

COPYDAN

Vejledning til brugen af undervisningsmateriale og COPYDAN. 

Center for Undervisning og Læring

Besøg Center for Undervisning og Læring

Eksamenssnyd

For studerende
Du kan henvise dine studerende til følgende sider, der omhandler eksamenssnyd:

For undervisere
Hvis du opdager eksamenssnyd, så tag kontakt til Studieleder Carsten Jensen. Uddannelsesjuridisk Service (UJS) hjælper også i sager om eksamenssnyd.

Fremdriftsreformen

Med fremdriftsreformen er Aarhus BSS og AU sammen med landets andre universiteter blevet sat på en bunden opgave, hvor vi skal leve op til reformens krav og sikre at vores studerende gennemfører deres uddannelse 4,7 måneder hurtigere i gennemsnit i 2020. 

Læs mere om fremdriftsreformen her.

Generelt om undervisning

Hvad forventes der egentlig af mig som underviser på statskundskab?

Undervisnings- og lokaleplanlægning

Få overblik over lokaler, timeplaner og eksamen.

Systemer til undervisning og eksamen

Brightspace

Brightspace har afløst Blackboard som AU's læringsportal.

K-indberetning

K-systemet er instituttets interne normregistreringssystem, der bruges til at holde styr på VIP’ernes undervisning og administrative opgaver.

    Ouriginal plagieringskontrol

    Aarhus Universitet anvender Ouriginal (tidligere Urkund) til tekstlighedsscreening af eksamensopgaver. Tekstlighedsscreening udføres for at opdage eventuelt plagiat i tekster.

    Sådan kommer du i gang:

    WISEFLOW

    Adgang til systemet for digital eksamen