Forskningsstøtte

Ekstern finansiering

Bevillingsnyheder

Instituttet har især fokus på at tiltrække eksterne forskningsmidler. Men Aarhus Universitet, Aarhus BSS og instituttet har desuden også midler, som forskerne kan søge.

Herunder kan du finde en liste over nogle af de aktuelle calls.

Desuden er der kontaktoplysninger på personer, som kan hjælpe dig i arbejdet med at søge bevillinger. 

ReAp

ReAp er et system, der bruges til at holde styr på den eksterne finansiering.

Forskningsstøtteenheden

Partner


Yderligere info

Ansættelsesforhold og karriere på Aarhus BSS

Læs mere om politikker, løn, ansættelse og karriere på Aarhus BSS' side. 

Karriereudvikling for juniorforskere

Aarhus Universitet har et karriereudviklingsprogram for unge AU-forskere - adjunkter, postdocs og forskere ansat i et tenure track-forløb. 

Programmet består af fire karrierespor med tilhørende kursuskataloger, hvor unge forskere kan vælge netop det spor, som passer dem og deres karrierevej bedst.

Læs mere om programmet her: Junior Researcher at Aarhus University.

Modtagelse af gæsteforskere

Alle henvendelser, som de ansatte måtte få vedr. instituttets modtagelse af gæsteforskere, fremsendes til institutsekretær Olivia Belling-Nami, som herefter videresender til godkendelse i den relevante afdeling eller hos ph.d.-programudvalgsformanden. Det er en forudsætning for modtagelsen, at der er en klar faglig interesse i en afdeling for at modtage og beværte en gæst på de sædvanlige gæsteforskervilkår, ligesom afdelingen skal udpege en kontaktperson, som er ansvarlig for den pågældende under dennes ophold.

Når opholdet er godkendt, udfærdiger institutsekretær Olivia Belling-Nami et invitationsbrev, som sendes til den pågældende.

Institutsekretær Olivia Belling-Nami holdes løbende orienteret inden gæstens ankomst af hensyn til planlægning vedr. kontortildeling, computer, oprettelse som bruger på nettet og andre praktiske spørgsmål.


Se også disse sider