Forskningsudvalget

Instituttet har nedsat et forskningsudvalg, som arbejder med at styrke vores forskningsprofil ved at sikre ekstern finansiering.

Udvalget skal

  • diskutere instituttets strategier for at sikre ekstern finansiering
  • identificere relevante finansieringskilder og -opslag
  • fastholde fokus på alle muligheder for ekstern finansiering
  • opfordre videnskabelige medarbejdere til at reagere på relevante opslag
  • bidrage til en høj succesrate ved at tidligt identificere sponsorer og ansøgere og sikre, at ansøgere har tilstrækkelig tid til at skrive overbevisende ansøgninger
  • tilbyde ansøgere relevant sparring vedr. ansøgninger, enten hos udvalget eller andre medarbejdere
  • hjælpe med konkret vejledning vedr. ansøgningsprocessen.

Vi opfordrer eventuelle ansøgere til at kontakte institutlederen i god tid før ansøgningsfristen (mindst én måned før, gerne tidligere). Ansøgeren og forskningsudvalget vil derefter planlægge en optimeringsproces for den konkrete ansøgning.