Systemer

Studierelaterede:


Medarbejderrelaterede:


Brightspace

Brightspace har afløst Blackboard som AU's læringsportal.

K-systemet

K-systemet er instituttets interne normregistreringssystem, der bruges til at holde styr på VIP’ernes undervisning og administrative opgaver.

PhD Planner

Systemet bruges af ph.d.-vejledere til bl.a. godkendelse af ph.d.-plan og halvårsevalueringer.

STADS-VIP

STADS-VIP er et system, hvor eksaminator og censor registrerer de studerendes eksamensresultater online.

Undervisningsplanlægning

Gå til siden Timeplaner.

Ouriginal

Ouriginal er et system til automatisk kontrol af plagiering i skriftlige opgaver.

WISEflow

Adgang til WISEflow:

Find bruger- og login vejledninger samt support:

RejsUd

RejsUd er Aarhus Universitets Rejse- og Udgiftsafregningssystem. 
Læs mere om RejsUd på medarbejdere.au.dk

CWT-portalen

Book rejser online på CWT-portalen. Du kan desuden checke in, se sin rejseplan og en række informationer omkring rejser. Læs mere om at bestille flybilletter på au.dk

PURE

Ved hjælp af PURE kan medarbejdere ved AU udfylde deres personlige hjemmeside med CV, publikationer, arbejds- og forskningsområder mm.

 pure.au.dk kan du læse mere om PURE's funktioner, se vejledning og logge ind på dine sider.

Se også siden 'Indberetning af forskning', hvor der er samlet en række informationer om PURE, vejledninger, kontaktpersoner med mere.

ReAp

ReAp er et system, der bruges til at holde styr på den eksterne finansiering.

WAYF-login

På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer bl.a. AULA. Login fås på mit.au.dk

Workzone

Workzone er AU's journaliseringssystem.