Biblioteksservice

Kontaktbibliotekarer til Institut for Statskundskab

AU Library, Bartholins Allé er vi tre kontaktbibliotekarer, der leverer biblioteksservice specifikt til de studerende og ansatte på Institut for Statskundskab.

Steffens arbejdsområder

Underviser og vejleder i:

 • Informationssøgning
 • Dataanalyse i Excel

Øvrige opgaver:

 • Indkøb af bøger til samlingen
 • Varetagelse af semesterhylden
 • Pensumservice
 • Pure kontaktperson
 • Open Access berigelse
 • Bibliometriske analyser

Kirstens arbejdsområder

Underviser og vejleder i:

 • Informationssøgning
 • Dataanalyse i Excel
 • Data management

Øvrige opgaver:

 • Bibliometriske analyser

Steffan Mulle Markussen

Informationsspecialist

Steffans arbejdsområder

Underviser og vejleder i:

 • Informationssøgning
 • Referencehåndtering i EndNote
 • Dataanalyse i Nvivo

Øvrige opgaver:

 • Pensumservice
 • BA-eksamensopgaver på Brightspace

Hvad kan vi tilbyde instituttets medarbejdere?

Nedenfor kan du se, hvilken type service vi som kontaktbibliotekarer kan tilbyde instituttet.
Det fulde overblik over AU Librarys servicetilbud kan du se på bibliotekets hjemmeside library.au.dk

Bøger og artikler

Bøger og artikler, du ikke kan finde i biblioteksbasen, kan bestilles som fjernlån via formularen Fandt du ikke hvad du søgte? Er der tale om nyere bøger, indkøber vi gerne bogen til biblioteket. Send dit forslag til Steffen, der køber bogen elektronisk eller i tryk.

Fagsiden for Statskundskab

Bibliotekets fagside for Statskundskab indeholder information og links til gode kilder inden for faget.
Indholdet er udvalgt på basis af de forespørgsler, vi modtager fra studerende og ansatte. Siden er et forsøg på at hjælpe de studerende til at få overblik over de mest anvendte ressourcer. 
Kontakt gerne Steffan med forslag til ændringer til siden.

Data Management

Hvordan udarbejder du en god data managementplan? Hvordan gør du dine data åbne? Hvor kan du publicere dine data?
Disse og andre spørgsmål om data management vil vi gerne hjælpe dig med at besvare.
Kontakt Kirsten for mere information.
Se også AU Library - Data management.

Open Access publicering

Aarhus Universitet har en Open Access politik, men hvilke muligheder har du for at publicere Open Access? 
Det kan Steffen hjælpe dig med at besvare.   
Se også den interne side for medarbejdere på AU – Open Access på Aarhus Universitet.

Book et oplæg eller kursus

Vi laver gerne kurser eller oplæg om emner, som instituttet eller din afdeling ønsker.
Kontakt os med forslag til et emne, du gerne vil vide mere om.

Undervisning for de studerende

Hvert år planlægger vi i samarbejde med studielederen, hvilke kurser vi skal afholde for de studerende på Statskundskab. Vi underviser på alle tre årgange af BA-uddannelsen.
Vi har dog også mulighed for at lave et specifikt kursus for dit hold. Kontakt os gerne, hvis du ønsker, vi skal undervise specifikt på dit fag eller seminar.

Litteratursøgning til projekter

Skal du i gang med at søge litteratur til et projekt eller til en review artikel, hjælper vi gerne med søgeprocessen. Vi rådgiver om, hvilke baser der passer til emnet, hvordan du kan udforme en god søgestreng m.m.
Kontakt os eller se mere på AU Library - Systematisk litteratursøgning.

Referencehåndtering

EndNote er et referenceværktøj, som hjælper dig med at holde styr på dine kilder og sørger for, at alt, du henviser til i dit skriftlige arbejde, kommer på litteraturlisten, som referenceværktøjet kan oprette automatisk for dig. Alt sammen ordnet efter den standard (output style), du vælger. På AU er EndNote det eneste officielt supporterede referencehåndteringsværktøj.
Som (studerende eller) ansat på AU kan du frit downloade og installere EndNote.
Kontakt Steffan for mere information.
Se også AU Library - Referenceværktøjer/EndNote

Alerts

Hvis du opretter en alert, kan du få besked via e-mail, når f.eks. et tidsskrift udgiver nye artikler eller der tilføjes relevante artikler til en artikeldatabase. Steffen og Kirsten hjælper dig gerne i gang med at oprette de forskellige typer af alerts, der findes.
Se også AU Library - Alerts.

Pure

Hvis du har behov for hjælp til Pure, f.eks. til din Pure profil, til indberetning af publikationer eller til Pure-ORCID synkronisering, kan du altid kontakte AU Pure support eller Steffen, der er instituttets Pure kontaktperson.
Se også medarbejderservice på AU - Pure.

Pensumservice

Vi gennemgår pensumlister, som den ansvarlige for pensumlister på instituttet sender til os. Vi tjekker litteraturen i forhold til aftaler med Copydan samt licenskontrakter med danske og internationale forlag. Vi tjekker, at adgang til elektroniske ressourcer fungerer. Relevante bøger fra pensum indkøbes til biblioteket på Bartholins Allé. Det kan være i både trykt form eller som e-bøger.
Se mere på AU Library - Semesterlitteratur når du underviser.

Stillede BA-eksamensopgaver

Tidligere stillede eksamensopgaver i løbet af BA-uddannelsen på Statskundskab bliver skannet og lagt på Brightspace, så de studerende kan tilgå dem, når de skal forberede sig til eksamen i de enkelte fag. Der ligger opgaver for de sidste 5 år.
Kontakt Steffan, hvis du har spørgsmål eller se mere på AU Library - Tidligere BA-eksamensopgaver.

Text mining

Har du brug for at analysere større mængder tekst eller bibliografiske data?
Vi kan hjælpe dig med at finde værktøjerne og kan vejlede i, hvad du må foretage dig i de licensbelagte ressourcer. 
Kontakt Kirsten for mere information.      

Forsker-ID

Et forsker-ID er et unikt, permanent identifikationsnummer, der identificerer dig som forsker og sikrer en korrekt tilknytning af dine publikationer, aktiviteter og bevillinger.
Kirsten eller Steffen kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller problemer med dit forsker-ID, f.eks. i tilknytning til ORCID iD, som AU anbefaler forskerne at have. Se også AUs side om ORCID og Pure.