Fravær og ferie

Hvad skal jeg huske ved fravær og sygdom?

Du skal give besked til Olivia Belling-Nami eller Mads Schäfer Bak (CFA-ansatte), hvis du er syg eller holder ferie.

Husk også at orientere dine studerende på Brightspace.

Hvis vi ikke hører fra dig om afholdelse af ferie, bliver du automatisk præregistreret med 6 ugers ferie på følgende tidspunkter, såfremt du har optjent 5 ugers ferie, samt 5 særlige feriedage:

  • 4 uger i juli (ugerne 27-30)
  • 1 uge i uge 42
  • 5 særlige feriedage til jul og nytår

Såfremt du ønsker de særlige feriedage registreret anderledes, kan du henvende dig til Olivia.

Præregistrering af særlige feriedage forhindrer ikke, at man kan sende en begrundet anmodning til headofdepartment@ps.au.dk om udbetaling af en eller flere særlige feriedage inden den fastsatte frist som for 2023 er 1. marts 2023.

Medarbejdere, som har optjent feriepenge uden for AU, skal altid give besked om afholdelse af ferie.

Hvor kan jeg tjekke min feriestatus?

Du optjener 2,08 dage betalt ferie pr. måned, du arbejder. 

medarbejdere.au.dk kan du logge ind på din egen profil og se din feriestatus.

Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst institutsekretæren:

Spørgsmål fra CFA-ansatte rettes til:

Mads Schäfer Bak

Videnskabelig assistent