K-regler

Forpligtelser og kompensationsregler på undervisningsområdet

Forpligtelser

Professorer og lektorer: 4,5 K-timer pr. semester (nyansat lektor gives forlods 4K)
Adjunkter: 15 K-timer for tre år
Ph.d.-studerende:  To undervisningsforløb jf notat om ph.d.-undervisning


K-normering af særlige opgaver

Studieleder: 3 K-timer pr. semester
Ph.d.-koordinator: 3 K-timer pr. semester
Seniorordning: 4 K for et år
International koordinator: 2 K-timer pr. år
Speciale-koordinator: 1 K-time pr. år
FMOL-koordinator: 3 K-timer pr. år

Bedømmelsesudvalg ved professorater:
1-4 ansøgere: 0,5 K (til formand) - 0 K (til menigt medlem)
5-9 ansøgere: 1 K (til formand) - 0,5 K (til menigt medlem)
10 eller flere ansøgere: 1,5 K (til formand) - 1 K (til menigt medlem)

Bedømmelsesudvalg ved lektorater:
1-4 ansøgere: 0,5 K (til formand) - 0 K (til menigt medlem)
5 eller flere ansøgere: 1 K (til formand) - 0,5 K (til menigt medlem)

Bedømmelsesudvalg ved adjunkturer:
1-4 ansøgere: 0,5 K (til formand) - 0 K (til menigt medlem)
5 eller flere ansøgere: 1 K (til formand) - 0,5 K (til menigt medlem)

Bedømmelsesudvalg ved postdocs:
1-4 ansøgere: 0,25 K (til formand) - 0 K (til menigt medlem)
5 eller flere ansøgere: 0,5 K (til formand) - 0,25 K (til menigt medlem)

Formand ved bedømmelse af ph.d.-afhandlinger: 0,5 K-time
Formand ved bedømmelser af doktorafhandlinger: 1 K-time

Såfremt den, der skal foretage bedømmelsen har overskud i K-banken, kan honoreringen konverteres til tillæg efter en omregningsfaktor på 1 K = 30.000 kr.

Frikøb: K-kompensation for frikøb sker som implementering af det budget, der
ligger til grund for den hjemtagne bevilling.

Forskningsfrisemester:  Fra 1. januar 2014 er 13. semester forskningsfrisemester. Man optjener 4,5 K for hvert 13. semester man har undervist. (Ved frikøb fra undervisning opspares fortsat K til trettende semester). Adjunktperioden medtælles.

Ph.d.-vejledning: Kompensation for Ph.d.-vejledning giver 2K til hovedvejleder og 1K til evt. bivejleder. Tilskrivningen af K-timer i forbindelse med Ph.d.-vejledning sker i det år, hvor forsvaret finder sted. Afsluttes Ph.d.-forløbet uden forsvar, skal der laves en særlig aftale om opgørelse af K-kompensation. Ved 4+4-forløb modtager vejlederne ikke K for specialet.

Specialer: Specialer godskrives med 1/4 K.

Den enkelte medarbejder kan maksimalt godskrives for 12 specialer pr. år, målt som løbende gennemsnit over en treårig periode.

Adjunkter kan få godskrevet maksimalt 4 specialer i løbet af adjunktperioden.

Sygdom: Sygdomsforløb varende mere end 14 dages kompenseres forholdsmæssigt. Fx ved 2 måneders sygdom: (9K x 2 måneder)/12 måneder = 1,5K.

Lær Dansk:  Der ydes en kompensation til fremmedsprogede adjunkter, postdocs, lektorer og professorer på 2 K for at gennemføre universitetets danskkursus ”Lær Dansk”, niveau 3, eller et kursus på tilsvarende niveau. Kompensationen udløses ved fremvisning af kursusbevis til Susanne Vang.

Herunder bedømmelse, studieleder, ph.d.-koordinator, ph.d.-vejledning, seniorordning, frikøb, forskningsfrisemester, specialer, praktikeksamensopgave og Lær dansk.


K-normering af undervisning: Seminarer

Generelt: K-timer for forelæsninger, koordination og opgaveretning, der varetages af flere undervisere, fordeles forholdsmæssigt.

Seminarer: 2 K-timer

Dobbeltseminarer: 4 K-timer

Kernefag: 4 K + 1 K pr. 7 studerende over 20

B.A.-seminar: 3 K-timer

B.A.-seminar (Samfundsfag): 3 K-timer
0,5 K ekstra for vejledning for hver 7 ekstra studerende udover 16 studerende (dvs. 3,5 K op til 23 studerende, 4 K op til 30 studerende).                                           

Projektseminarer:
0,5 K-time, hvis der deltager under 10 studerende og
1 K-time, hvis der deltager 10 studerende eller flere.

Individuelt pol. sem.: 0,1 K pr. studerende

Ph.d.-seminarer: 3 K-timer, hvis seminaret vægter 10 ECTS

Ph.d.-seminar ifm. kandidat-db-seminar:
4K for seminar. 1K hvis der deltager <5 ph.d.-studerende.
2K hvis der deltager ≥ 5 ph.d.-studerende.
0,5 K for supplerende kursus i matrixregning.

K-normering af undervisning: Bachelorfag

Pol. introduktionskursus:
I alt 16,5 K-timer, inkl. vejledning og opgaveretning.
Forelæsning: 4 K timer.
Overordnet koordination: 1 K-timer.
Instruktorkoordination: 2 K-timer.
Vejledning, opgaveretning og tilbagemelding: 8 K-timer

Pol. intro. - Sidefag: 4,5 K

Pol. intro PolØk:
Forelæsning: 4 K
Koordinering inkl. med instruktorer: 2 K
(60 stud.): 0,5 K

Offentlig forvaltning og økonomi: 3 K

Metode I:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Metode II:
I alt 8 K-timer: Forelæsninger: 4 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning – Metode II

Metode I – sidefag: 3 K
0,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Videnskabsteori:
I alt 7 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer: Koordinator: 2 K-timer.
2 K-time fordeles forholdsmæssigt mellem opgaverettere. for feedback og opgaveretning.

Politisk teori:
I alt 7 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2 K-time fordeles forholdsmæssigt mellem opgaverettere for feedback og opgaveretning.

Politisk Sociologi:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Almen Statskundskab:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.
0,5 K fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning for PolØk (60 stud.)

Sammenlignende Stats.:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.
Hold: 1,25 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold

International politik:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Politiske institutioner:
I alt 8 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.
0,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning for PolØk (60 stud.)
Hold: 1,25 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold

Offentlig forvaltning:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer. Koordinator: 2 K-timer.
2 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.
0,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning for PolØk (60 stud.)
Hold: 1 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold.
Hold, Folkesundhed: 1,25 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold.  

Offentlig politik:
I alt 12 K-time: Forelæsninger: 2,5 K-time. Koordinator: 2 K-timer.
6 K-time fordeles forholdsmæssigt mellem opgaverettere.
1,5 K-time fordeles forholdsmæssigt mellem opgaverettere, PolØk (60 stud.)
Hold: 1 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold

Policy-evaluering:
I alt 6 K. Forelæsninger: 1 K. Koordinator: 2K. Eksamen (mundtlig): 2,5 K fordeles forholdsmæssigt mellem eksaminatorerne, og 0,5 K tilsvarende for PolØk.
Hold: 1 K for 1 hold, og 0,5 K-time for efterfølgende hold.

Public Finance and Public Policy (PolØk):
I alt 4 K. Forelæsninger 3,5 K.
0,5 K fordeles forholdsmæssigt for eksamen.

Public Management (PolØk): I alt 4 K.

Metode og videnskabsteori: I alt 5,5 K. Forelæsninger 3 K, koordination 2K, opgaveretning 0,5K.


Instituttets eksterne undervisningssamarbejder

K-normering af eksterne undervisningsopgaver sker med udgangspunkt i en sammenligning med instituttets forelæsninger på bacheloruddannelsen eller seminarundervisningen på kandidatuddannelsen. Der ydes et ’genetillæg’ for undervisning uden for normal arbejdstid. Endvidere indeholder K-normeringen et deltagerafhængigt element.

Kurser på Fleksibel Master i Offentlig Ledelse (FMOL): 

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK

Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt 
FMOL-kurser (5 ECTS) Seminar på kandidatuddannelsen 2 K 0,5 K Deltagerantal er variabelt (15-40) 2,5 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15
      FMOL-kurser (10 ECTS)     Dobbeltseminar på kandidatuddannelsen     4 K 0,5 K Deltagerantal er variabelt (15-40)     4,5 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15    

FMOL: Vejledning på MA-afhandlinger: 0,25 K

Særlige forhold: Ved dublering af et FMOL fag gives 50% ekstra K for undervisning af hold 2. Hvis et AU FMOL fag undervises på SDU forøges standard genetillægget med 0,25 K. 

Kurser på ”Politik og Økonomi”-linjen på Oecon-uddannelsen:

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK

Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt 
PolØk-kandidatfag     Seminar på kandidatuddannelsen 2 K + 0,5 K for en times ekstra undervisning om ugen     - Deltagerantal er variabelt (25-30) 2 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15

 

Kurser på Cand.Public-uddannelsen og Erasmus Mundus i journalistik: 

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK

Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt 
Cand.public.-kurser Seminar på kandidatuddannelsen 2 K - Deltagerantal er variabelt  2 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 20

Erasmus Mundus-kurser

Seminar på kandidatuddannelsen 2K + 0,5K for prøveeksamen 2,5 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 20


Kurser på kandidatuddannelsen i International Studies:

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK
Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt
Kurser på
kandidatuddannelsen i International Studies
Seminar på kandidatuddannelsen 2 K - Deltagerantal er variabelt (op til 40) 2 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 20


Kurser på bacheloruddannelsen i Folkesundhed:

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK
Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt
Pol.intro.  IFSK’s pol. intro.-undervisning (men kortere pensum, ingen koordination, færre forelæsninger og færre eksamener)

Forelæsning: 2K
Koordination: 0,5K
Eksamensretning: 0,5 K

- Deltagerantallet antages at være ca. 50 3,0 K
Sundhedssociologi Sociologi-grundgennemgangen (men mindre koordination og færre eksamener)

Forelæsninger: 2 K
Koordination: 1 K
Eksamensretning: 0,5 K

- Deltagerantallet antages at være ca. 50 3,5 K

Kurser på kandidatuddannelsen i Diakoni (Teologi):

Relevant sammenligningsgrundlag på IFSK

Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt
Organisation, ledelse og frivillighed Seminar på kandidatuddannelsen 2 K - Deltagerantal er variabelt (25-30) 2 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 20
Evaluering og kvalitetssikring Seminar på kandidatuddannelsen 2 K - Deltagerantal er variabelt (25-30) 2 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 20

Praktik:
Praktik på ovennævnte uddannelser honoreres svarende til praktik på Statskundskab, dvs. at der kun honoreres med K hvis den studerende skriver hvad der svarer til en Praktikeksamensopgave (”Selvstændig opgave” på Folkesundhed”) på 10 ECTS. Dette honoreres med 0,1 K.

Specialer:
Specialer på ovennævnte uddannelser honoreres svarende til specialer på Statskundskab, dvs. med1/4 K.

Bacheloropgaver:
Vejledning af bachelorprojekter på disse uddannelser honoreres med en 1/5 K.

Herunder diverse kurser, praktik og specialer.