Sekretariat

Services i sekretariatet

Administrative spørgsmål til Dansk Center for Forskningsanalyse

Jane Frølund Irming er ansvarlig for de administrative opgaver ved Dansk Center for Forskningsanalyse.

Kontakt Jane Frølund Irming på jfi@ps.au.dk eller tlf. 87165238.

Generelle administrative spørgsmål

Har du spørgsmål omkring ansættelse, gæsteforskere, madbestilling eller booking af lokaler, kan du kontakte institutsekretær Olivia Belling-Nami på olbe@au.dk eller tlf. 8715 2074.

Sprogrevision

Sprogrevision, oversættelse eller layout af manuskripter kan bestilles via skemaet på denne side.

Ved spørgsmål kontakt Annette Bruun Andersen på annette@ps.au.dk eller tlf. 87165584.

Studierelaterede spørgsmål

Ved studierelaterede spørgsmål kontakt Susanne Vang på susanne@ps.au.dk eller tlf. 87152198.

På siden Undervisning og eksamen finder du relevante links til systemer, vejledninger, studieordninger m.v.

Økonomi

Sekretariatet hjælper med indkøb, budgettering og refusion af udgifter.

Ved spørgsmål kontakt Malene Poulsen på malenep@ps.au.dk eller tlf. 87165596.

Medarbejdere i sekretariatet

 • Institutsekretariatsleder

 • Institutsekretær
 • Ph.d. sekretær
 • Ansættelser
 • On-/off boarding
 • Vederlag
 • Sygefraværsregistrering
 • Gæsteforskere
 • Madbestilling
 • Booking af lokaler 
 • Nøgler og adgangskort

 • Studiesekretær for videreuddannelsen Fleksibel Master i Offentlig Ledelse
 • Undervisningsplanlægning for Statskundskab
 • Lokalebooking og -ændringer
 • Booking af ARoS-kort

 • Koordinering og fordeling af sprogopgaver, inkl. kontakt til freelancere
 • Sprogrevision og opsætning af videnskabelige artikler, bogmanuskripter og ph.d.-afhandlinger
 • Opsætning og korrektur af breve og PowerPoint-præsentationer
 • Layout i InDesign

 • Sekretær - Copydan og undervisningsmateriale

 • Sprogrevision og opsætning af videnskabelige artikler, bogmanuskripter og ph.d.-afhandlinger
 • Korrektur og opsætning af breve og PowerPoint-præsentationer
 • Almindeligt forekommende sekretærarbejde

 • Sprogrevision og opsætning af videnskabelige artikler
 • Webredigering i Typo3, herunder: nye bøger, nyheder og arrangementer på medarbejderportal og infoskærme
 • Oversættelsesopgaver
 • Korrektur og opsætning af breve og PowerPoint-præsentationer

 • Kontormedhjælper
 • Nøgler og adgangskort
 • Ad hoc opgaver


 • Økonomiopgaver
 • Anvisning af timeløn
 • Bestilling af flybilletter og hoteller
 • Godkendelse af fakturaer

 • Sprogrevision
 • Opsætning og oversættelse af videnskabelige artikler, bogmanuskripter og ph.d.-afhandlinger
 • Opsætning og korrekturlæsning af ansøgninger, breve mm.

 • Økonomiopgaver vedrørende Ph.d.-studerende
 • Anvisning af timeløn
 • Indkøb af kontorartikler
 • Godkendelse af fakturaer

 • Undervisnings- og eksamensadministration, BA
 • Økonomiopgaver

 • Tjenesterejsebestilling, afregninger i RejsUd samt udfærdige refusioner af rejseudgifter fra eksterne rekvirenter
 • Administration af basisbevilling og eksterne bevillinger via RejsUd og INDFAK, håndtering af bilag
 • Bestilling, indkøb af bøger og litteratur
 • Indkøb af diverse IT hard- og software, computere, mobiltelefoner m.m.
 • Aflaste forskerne for administrative opgaver så som, kopiering, udprintning mm.
 • I samarbejde med projektøkonom sørge for administration af de mange forskelligartede typer af forskningsprojekters kontrakter og ad hoc-projekter med kortere sigte
 • Håndtering af ansættelsessager, udfærdige indstillinger, korrespondance med Aarhus BSS HR mm.
 • Kvartalsvis gennemgang af forbrug på basisbevilling og eksterne bevillinger
 • Ferie og anden fraværsregistreringer i AUHRA