Sekretariat

Services i sekretariatet

Administrative spørgsmål til Dansk Center for Forskningsanalyse

Jane Frølund Irming er ansvarlig for de administrative opgaver ved Dansk Center for Forskningsanalyse.

Kontakt Jane Frølund Irming på jfi@ps.au.dk eller tlf. 87165238.

Generelle administrative spørgsmål

Har du spørgsmål omkring ansættelse, gæsteforskere, madbestilling eller booking af lokaler, kan du kontakte Institutsekretær Birgit Kanstrup på bk@ps.au.dk eller tlf. 87165601.

Sprogrevision

Bestilling af sekretærhjælp til sprogrevision, oversættelse eller layout af manuskripter kan ske via skemaet på denne side.

Ved spørgsmål kontakt Annette Bruun Andersen på annette@ps.au.dk eller tlf. 87165584.

Studierelaterede spørgsmål

Ved studierelaterede spørgsmål kontakt Susanne Vang på susanne@ps.au.dk eller tlf. 87152198.

På siden Undervisning og eksamen finder du relevante links til systemer, vejledninger, studieordninger m.v.

Økonomi

Sekretariatet hjælper med indkøb, budgettering og refusion af udgifter.

Ved spørgsmål til kontakt Malene Poulsen på malenep@ps.au.dk eller tlf. 87165596.

Medarbejdere i sekretariatet

 • Institutsekretariatsleder
 • Institutsekretær
 • Ansættelse
 • Gæsteforskere
 • Madbestilling
 • Booking af lokaler 
 • Studiesekretær for videreuddannelsen Fleksibel Master i Offentlig Ledelse
 • Undervisningsplanlægning for Statskundskab
 • Lokalebooking og -ændringer
 • Booking af ARoS-kort
 • Koordinering og fordeling af sprogopgaver, inkl. kontakt til freelancere
 • Sprogrevision og opsætning af videnskabelige artikler, bogmanuskripter og ph.d.-afhandlinger
 • Opsætning og korrektur af breve og PowerPoint-præsentationer
 • Layout i InDesign
 • Sekretær - copydan og undervisningsmateriale
 • Sprogrevision og opsætning af videnskabelige artikler, bogmanuskripter og ph.d.-afhandlinger
 • Korrektur og opsætning af breve og PowerPoint-præsentationer
 • Almindeligt forekommende sekretærarbejde
Der skete en fejl.

Vis debug information

 • Sprogrevision og opsætning af videnskabelige artikler, bogmanuskripter og ph.d.-afhandlinger
 • Opsætning og korrektur af breve og PowerPoint-præsentationer
 • Webredigering i Typo3
 • Almindeligt forekommende sekretærarbejde
 • Sekretær
 • Sprogmedarbejder 
 • Økonomiopgaver
 • Anvisning af timeløn
 • Bestilling af flybilletter og hoteller
 • Godkendelse af fakturaer

Ruth Ramm

Kontorfuldmægtig
 • Økonomiopgaver vedrørende Ph.d.-studerende
 • Anvisning af timeløn
 • Indkøb af kontorartikler
 • Godkendelse af fakturaer
 • Tjenesterejsebestilling, afregninger i RejsUd samt udfærdige refusioner af rejseudgifter fra eksterne rekvirenter.
 • Administration af basis bevilling og eksterne bevillinger via RejsUd og INDFAK, håndtering af bilag.
 • Bestilling, indkøb af bøger og litteratur.
 • Indkøb af diverse IT hard- og software, computere, mobiltelefoner m.m.
 • Afløfte forskerne for administrative opgaver så som, kopiering, udprintning mm.
 • I samarbejde med Projektøkonom, administration af de mange forskelligartede typer af forskningsprojekters kontrakter og ad hoc projekter med kortere sigte
 • Håndtering af ansættelsessager, udfærdige indstillinger, korrespondance med BSS HR mm.
 • Kvartalsvis gennemgang af forbrug på basisbevilling og eksterne bevillinger
 • Ferie og anden fraværsregistreringer i AUHRA