Forskning

Her er der samlet en række links til sider, der er et besøg værd i forskningssammenhæng. Husk også at registrere nye publikationer, aktiviteter mm. i PURE.

Gode links til information om forskning

Forskningsudvalg for ekstern finansiering

Instituttet har nedsat et forskningsudvalg, som arbejder med at styrke instituttets forskningsprofil ved at sikre ekstern finansiering. 

Forskningsstøtteenheden

På Forskningsstøtteenhedens sider finder du råd og værktøjer til din fondsansøgning.
Her kan du også få et overblik over EU forskningsmidler, og du kan læse om, hvordan du får professionel rådgivning og administrativ support til styring af eksternt finansierede forskningsprojekter.   

Hjælp til budget

For hjælp til budgetter kontakt:

Forskningsophold

Karriereudvikling for juniorforskere

Aarhus Universitet har et karriereudviklingsprogram for unge AU-forskere - adjunkter, postdocs og forskere ansat i et tenure track-forløb. 

Programmet består af fire karrierespor med tilhørende kursuskataloger, hvor unge forskere kan vælge netop det spor, som passer dem og deres karrierevej bedst.

Læs mere om programmet her: Junior Researcher at Aarhus University.

Adgang til microdata fra Danmarks Statistik

Modtagelse af gæsteforskere

Alle henvendelser, som de ansatte måtte få vedr. instituttets modtagelse af gæsteforskere, fremsendes til institutsekretær Line Kjær Vesterbæk, som herefter videresender til godkendelse i den relevante afdeling eller hos ph.d.-programudvalgsformanden. Det er en forudsætning for modtagelsen, at der er en klar faglig interesse i en afdeling for at modtage og beværte en gæst på de sædvanlige gæsteforskervilkår, ligesom afdelingen skal udpege en kontaktperson, som er ansvarlig for den pågældende under dennes ophold.

Når opholdet er godkendt, udfærdiger institutsekretær Line Kjær Vesterbæk et invitationsbrev, som sendes til den pågældende.

Institutsekretær Line Kjær Vesterbæk holdes løbende orienteret inden gæstens ankomst af hensyn til planlægning vedr. kontortildeling, computer, oprettelse som bruger på nettet og andre praktiske spørgsmål.

Ansættelsesforhold og karriere på Aarhus BSS

Læs mere om politikker, løn, ansættelse og karriere på Aarhus BSS' side. 

Sprogrevision og korrektur

Bestilling af sekretærhjælp til sprogrevision, oversættelse eller layout af manuskripter kan ske via dette skema. Vi gør opmærksom på, at der kun ydes assistance til medarbejdere ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

Ved spørgsmål kan Annette Bruun Andersen kontaktes på annette@ps.au.dk eller tlf. 87165584.

Retningslinjer for udsendelse af spørgeskemaer

Quite a number of data collection surveys are sent out directly from the department with faculty members as sender. These surveys exploit the common good of people’s willingness to spend time answering our questionnaires, and given the increasing number of surveys, it is important to ensure sufficient protection of this common good.