New book: "Partiledernes kamp om midten"

The 2022 general election was characterised by two interrelated phenomena: an intense battle for the political centre and a strong focus on the party leaders - not least for the two newly formed parties, Moderaterne og Danmarksdemokraterne.

An image containing person, clothes, face, human
The new book "Partiledernes kamp om midten" by Kasper Møller Hansen and Rune Stubager. Photo: Djøf.

The publisher writes:

"Folketingsvalget i 2022 blev præget af to sammenhængende fænomener: en intens kamp om den politiske midte og et stort fokus på partilederne – ikke mindst for de to nydannede partier, Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Mens Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (M) søgte vælgernes opbakning til en bred regering hen over den politiske midte, holdt de fleste andre partiledere – og flertallet af vælgerne – fast i de velkendte regeringskonstellationer inden for enten rød eller blå blok. 

Bogen præsenterer en detaljeret analyse af, hvorfor folketingsvalget i 2022 udspillede sig, som det gjorde, med en vælgerdagsorden domineret af emner som 
sundhed, økonomi og klima. Den undersøger blandt andet betydningen af netop idéen om den brede regering og partilederne, men også håndteringen af coronakrisen, politisk tillid, identitetspolitik, ligestilling og politisk polarisering. Samtidig foretages en præcis kortlægning af sammenhængen mellem vælgernes sociodemografiske karakteristika, herunder køn, alder, uddannelse samt klasse og deres partivalg.

I bogen anvendes datamaterialet fra Den Danske Valgundersøgelse. Undersøgelsen er Danmarks længst løbende spørgeskemaundersøgelse og er gennemført efter hvert folketingsvalg siden 1971. Her er ud over spørgsmål om social baggrund og partivalg detaljerede spørgsmål om danskernes holdninger til en lang række emner, herunder sundhed, velfærd, skat og økonomi. Det robuste datamateriale giver ikke kun mulighed for en dybtgående forståelse af folketingsvalget i 2022, men trækker også perspektiverne op i forhold til tidligere valg."

Read more:

Find the book at the publisher's website: DJØF Forlag

The authors:

Kasper Møller Hansen 

Rune Stubager