New book: "International Politik NU"

Fourth edition of the textbook "International Politik NU" is out.

Picture with text and graphic element.
Fourth edition of "International Politik NU". Photo: Systime.

The publisher writes:

"4. udgave af International PolitikNU fremstår aktuel og helt opdateret.

Forfatterne har redigeret alle kapitler med de seneste begivenheder i international politik. Det drejer sig bl.a. om den seneste udvikling i Kina, Ukraine og USA.

På samme måde er bogens illustrationer, modeller og tematekster efter hvert kapitel også helt opdaterede. Bogen giver derfor en aktuel og meget relevant introduktion til emnet international politik.

Udgangspunktet er, at det betaler sig at lade eleverne arbejde selvstændigt med stoffet og de problemstillinger, der knytter sig dertil. Derfor formidler International PolitikNU det faglige stof i et let og flydende sprog."

Excerpt from the book's foreword:

""Grundbogen om international politik er opdateret i 4. udgave. Den er grundigt ajourført, men fastholder strukturen og kan bruges sammen med 3. udgave... De globale udfordringer sættes i bogens første del ind i en historisk og teoretisk ramme. På den måde får eleverne en værktøjskasse med teorier og metoder til at forstå og forklare international politik. Derefter følger en række kapitler om: Globalisering, en ny verdensorden, nye stormagter og nye konflikter. Afslutningsvis fokuserer bogen på Danmark og undersøger småstatens handlemuligheder i en brydningstid."

The book chapters are divided as follows:

Kapitel 1: Velkommen til international politik - Af Tonny Brems Knudsen og Morten Winther Bülow

Kapitel 2: Teorier og begreber -  Af Tonny Brems Knudsen og Morten Winther Bülow

Kapitel 3: Hvilken verdensorden - Af Georg Sørensen

Kapitel 4: Global politisk økonomi - Af Jørgen Dige Pedersen og Lars Johannsen

Kapitel 5: De ikke-vestlige stormagter - Af Mette Skak

Kapitel 6: USA - Af Derek Beach

Kapitel 7: Den Europæiske Union - Af Knud Erik Jørgensen

Kapitel 8: Kina - Af Clemens Stubbe Østergaard

Kapitel 9: Sikkerhed, krig og konfliktløsning - Af Mette Skak

Kapitel 10: Mellemøsten - Af Jens Nauntofte og Morten Valbjørn

Kapitel 11: Normer i international politik - Af Johanne Grøndahl Glavind

Kapitel 12: Demokrati, mennesket og svage stater - Af Georg Sørensen

Kapitel 13: Civilisation og religion - Af Tina Magaard

Kapitel 14: Danmark i verden - Af Rasmus Brun Pedersen

 

Find the book as an iBook at Systime.