New book: "Folkets Love"

The new book "Folkets Love - Folkeafstemninger om danske grundlove" is written by dr.scient.pol. and Professor Emeritus Palle Svensson.

Image of book cover with colour and lettering and a medal
The new book "Folkets Love" by Palle Svensson. Photo: Aarhus Universitetsforlag.

Text from the book cover:

"Demokrati betyder folkestyre, men hvor meget deltager folket egentlig i styret, når det har mulighed for det? Ved folketingsvalg deltager langt de fleste vælgere, men her styrer folket ikke i den forstand, at det træffer politiske beslutninger. Det udpeger alene nogle af magthaverne. Kun ved folkeafstemninger træffer folket direkte politiske beslutninger.

Siden 1916 har der været afholdt 20 nationale folkeafstemninger i Danmark. De fleste gange har folket fået mulighed for at standse forslag, der var vedtaget af Folketinget. Kun ved fem afstemninger har folket styret på den måde, at det skulle vedtage ny lovgivning, nemlig forslagene om grundlovsændringer i 1920, 1939 og 1953, forslaget om valgretsalderen i 1953 og forslaget om ændring af tronfølgeloven i 2009.

Disse afstemninger er emnet for Folkets love, der undersøger hvordan folket deltog i afstemningerne, hvilken betydning deltagelsen havde for udfaldet, og hvor interesseret folket egentlig var i at benytte muligheden for at vedtage ny lovgivning."

Publication date:

The book will be published 15 May by Aarhus Universitetsforlag.

The author:

Palle Svensson er dr.scient.pol. og professor emeritus ved Institut for Statskundskab, Aarhus University. Han har især forsket i emner som demokratisk teori og praksis. Han har blandt andet skrevet Demokratiets krise (1996) og Folkets røst (2003).