Systemer

AURUS

AURUS er Aarhus Universitets Rejse- og Udgiftsafregningssystem.
Læs mere om AURUS på medarbejdere.au.dk

Blackboard

Blackboard er det E-læring- og kursushåndteringssystem, som bruges af undervisere og kursussekretærer. Du finder Blackboard på 

CWT-portalen

Book rejser online på CWT-portalen. Du kan desuden checke in, se sin rejseplan og en række informationer omkring rejser.


K-systemet

K-systemet er insituttets interne normregistreringssystem, der bruges til at holde styr på VIP’ernes undervisning og administrative opgaver.

PhD Planner

Systemet bruges af ph.d.-vejledere til bl.a. godkendelse af ph.d.-plan og halvårsevalueringer.

PURE

Ved hjælp af PURE kan medarbejdere ved AU udfylde deres personlige hjemmeside med CV, publikationer, arbejds- og forskningsområder mm.

pure.au.dk kan du læse mere om PURE's funktioner, se vejledning og logge ind på dine sider.

Se også siden 'Indberetning af forskning', hvor der er samlet en række informationer om PURE, vejledninger, kontaktpersoner med mere.


ReAp

ReAp er et system, der bruges til at holde styr på den eksterne finansiering.

STADS-VIP

STADS-VIP er et system, hvor eksaminator og censor registrerer de studerendes eksamensresultater online.

Syllabus

I undervisningsplanlægnings-systemet Syllabus planlægges og registreres al tids- og lokaleforbrug i forbindelse med undervisning og eksamen.

Syllabus giver også overblik over ledige lokaler og mulighed for at booke dem.


URKUND

URKUND er et system til automatisk kontrol af plagiering i skriftlige opgaver.

WAYF-login

På Aarhus Universitet anvendes WAYF-login (Where are you from). Det er et login, som kan bruges til flere AU-systemer bl.a. AULA. Login fås på mit.au.dk

WISEFLOW

Adgang til systemet for digital eksamen

20819 / i28