K-regler

Forpligtelser og kompensationsregler på undervisningsområdet

Forpligtelser

Professorer og lektorer: 4,5 K-timer pr. semester (nyansat lektor gives forlods 4K).
Adjunkter: 15 K-timer for tre år.
Ph.d.-studerende:  To undervisningsforløb jf notat om ph.d.-undervisning.


K-normering af særlige opgaver

Studieleder: 3 K-timer pr. semester
Ph.d.-koordinator: 3 K-timer pr. semester
Seniorordning: 4 K for et år
International koordinator: 2 K-timer pr. år
Speciale-koordinator: 1 K-time pr. år
FMOL-koordinator: 3 K-timer pr. år

Bedømmelsesudvalg ved professorater:
1-4 ansøgere: 0,5 K (til formand) - 0 K (til menigt medlem)
5-9 ansøgere: 1 K (til formand) - 0,5 K (til menigt medlem)
10 eller flere ansøgere: 1,5 K (til formand) - 1 K (til menigt medlem)

Bedømmelsesudvalg ved lektorater:
1-4 ansøgere: 0,5 K (til formand) - 0 K (til menigt medlem)
5 eller flere ansøgere: 1 K (til formand) - 0,5 K (til menigt medlem)

Bedømmelsesudvalg ved adjunkturer:
1-4 ansøgere: 0,5 K (til formand) - 0 K (til menigt medlem)
5 eller flere ansøgere: 1 K (til formand) - 0,5 K (til menigt medlem)

Bedømmelsesudvalg ved postdocs:
1-4 ansøgere: 0,25 K (til formand) - 0 K (til menigt medlem)
5 eller flere ansøgere: 0,5 K (til formand) - 0,25 K (til menigt medlem)

Formand ved bedømmelse af ph.d.-afhandlinger: 0,5 K-time
Formand ved bedømmelser af Doktorafhandlinger: 1 K-time

Såfremt den, der skal foretage bedømmelsen har overskud i K-banken, kan honoreringen konverteres til tillæg efter en omregningsfaktor på 1 K = 30.000 kr.

Frikøb: K-kompensation for frikøb sker som implementering af det budget, der
ligger til grund for den hjemtagne bevilling.

Forskningsfrisemester:  Fra 1. januar 2014 er 13. semester forskningsfrisemester. Man optjener 4 K for hvert 13. semester man har undervist. (Ved frikøb fra undervisning opspares fortsat K til trettende semester). Adjunktperioden medtælles.

Ph.d.-vejledning: Kompensation for Ph.d.-vejledning giver 2K til hovedvejleder og 1K til evt. bivejleder. Tilskrivningen af K-timer i forbindelse med Ph.d.-vejledning sker i det år, hvor forsvaret finder sted. Afsluttes Ph.d.-forløbet uden forsvar, skal der laves en særlig aftale om opgørelse af K-kompensation.

Specialer: Specialer godskrives med 1/4 K.

Den enkelte medarbejder kan maksimalt godskrives for 12 specialer pr. år, målt som løbende gennemsnit over en treårig periode.

Adjunkter er ikke omfattet af ordningen. Adjunkter vil dog kunne få overført bedømmelse af maksimalt 4 specialer i adjunktperioden ved ansættelse som lektor.

Lær Dansk:  Der ydes en kompensation til fremmedsprogede adjunkter, postdocs, lektorer og professorer på 2 K for at gennemføre universitetets danskkursus ”Lær Dansk”, niveau 3, eller et kursus på tilsvarende niveau. Kompensationen udløses ved fremvisning af kursusbevis til Susanne Vang.

Herunder bedømmelse, studieleder, ph.d.-koordinator, ph.d.-vejledning, seniorordning, frikøb, forskningsfrisemester, specialer, praktikeksamensopgave og Lær dansk.


K-normering af undervisning: Seminarer

Seminarer: 2 K-timer

Dobbeltseminarer: 4 K-timer

Kernefag: 4 K + 1 K pr. 7 studerende over 20

B.A.-seminar: 3 K-timer

B.A.-seminar (Samfundsfag): 3 K-timer
0,5 K ekstra for vejledning for hver 7 ekstra studerende udover 16 studerende (dvs. 3,5 K op til 23 studerende, 4 K op til 30 studerende).                                           

Projektseminarer:
0,5 K-time, hvis der deltager under 10 studerende og
1 K-time, hvis der deltager 10 studerende eller flere.

Individuelt pol. sem.: 0,1 K pr. studerende

Ph.d.-seminarer: 3 K-timer, hvis seminaret vægter 10 ECTS

Ph.d.-seminar ifm. kandidat-db-seminar:
4K for seminar. 1K hvis der deltager <5 ph.d.-studerende.
2K hvis der deltager ≥ 5 ph.d.-studerende.
0,5 K for supplerende kursus i matrixregning.

K-normering af undervisning: Bachelorfag

Pol. introduktionskursus:
I alt 16,5 K-timer, inkl. vejledning og opgaveretning.
Forelæsning: 4 K timer.
Overordnet koordination: 1 K-timer.
Instruktorkoordination: 2 K-timer.
Vejledning, opgaveretning og tilbagemelding: 8 K-timer
Vejledning, opgaveretning og tilbagemelding OPØ (60 stud.): 1,5 K

Pol. intro. - Sidefag: 4,5 K

Pol. intro OPØ:
Forelæsning: 4 K
Koordinering inkl. med instruktorer: 1 K
Vejledning, opgaveretning og tilbagemelding OPØ (60 stud.): 1,5 K

Offentlig forvaltning og økonomi: 2 K

Metode I:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*. Koordinator*: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Metode II:
I alt 8 K-timer: Forelæsninger: 4 K-timer*. Koordinator: 2 K-timer.
2 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning – Metode II

Metode I – sidefag: 3 K
0,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Videnskabsteori:
I alt 7 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*: Koordinator: 2 K-timer.
2 K-time fordeles forholdsmæssigt mellem opgaverettere. for feedback og opgaveretning.

Politisk teori:
I alt 7 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*. Koordinator: 2 K-timer.
2 K-time fordeles forholdsmæssigt mellem opgaverettere for feedback og opgaveretning.

Politisk Sociologi:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Almen Statskundskab:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.
0,5 K fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning for OPØ (60 stud.)

Sammenlignende Stats.:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.
Hold: 1,25 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold

International politik:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Politiske institutioner:
I alt 8 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*. Koordinator: 2 K-timer.
2,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.
0,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning for OPØ (60 stud.)
Hold: 1,25 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold

Offentlig forvaltning:
I alt 7,5 K-timer: Forelæsninger: 3 K-timer*. Koordinator: 2 K-timer.
2 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.
0,5 K-time fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning for OPØ (60 stud.)
Hold: 1 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold.

Offentlig politik:
I alt 12 K-time: Forelæsninger: 2,5 K-time*. Koordinator: 2 K-timer.
6 K-time fordeles forholdsmæssigt mellem opgaverettere.
1,5 K-time fordeles forholdsmæssigt mellem opgaverettere, OPØ (60 stud.)
Hold: 1 K-time for 1 hold og 0,5 K-time for efterfølgende hold

Policy-evaluering:
I alt 5,5 K. Forelæsninger: 1 K. Koordinator: 2K. Eksamen (mundtlig): 2,5 K fordeles forholdsmæssigt mellem eksaminatorerne.
Hold: 1 K for 1 hold, og 0,5 K-time for efterfølgende hold.

Public Finance and Public Policy (OPØ):
I alt 3,5 K. Forelæsninger 2 K, koordinator 1 K.
0,5 K fordeles forholdsmæssigt for feedback og opgaveretning.

Public Management (OPØ): I alt 2 K.

*) K-timer for forelæsninger og koordination,, der varetages af flere undervisere, fordeles forholdsmæssigt.


Instituttets eksterne undervisningssamarbejder

K-normering af eksterne undervisningsopgaver sker med udgangspunkt i en sammenligning med instituttets forelæsninger på bacheloruddannelsen eller seminarundervisningen på kandidatuddannelsen. Der ydes et ’genetillæg’ for undervisning uden for normal arbejdstid. Endvidere indeholder K-normeringen et deltagerafhængigt element.

Kurser på Fleksibel Master i Offentlig Ledelse (FMOL): 

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK

Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt 
FMOL-kurser Seminar på kandidatuddannelsen 2 K 0,5 K Deltagerantal er variabelt (20-40) 2,5 K + O,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15

FMOL: Vejledning på MA-afhandlinger: 0,25 K


Kurser på Cand.Public-uddannelsen og Erasmus Mundus i journalistik: 

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK

Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt 
Cand.public.-kurser Seminar på kandidatuddannelsen 2 K - Deltagerantal er variabelt (25-30) 2 K + O,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15

Erasmus Mundus-kurser

Seminar på kandidatuddannelsen 2K +0,5K for prøveeksamen 2,5 K + O,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15


Kurser på kandidatuddannelsen i International Studies:

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK
Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt
Kurser på
kandidatuddannelsen i International Studies
Seminar på kandidatuddannelsen 2 K - Deltagerantal er variabelt (op til 40) 2 K + O,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15


Kurser på bacheloruddannelsen i Folkesundhed:

Relevant sammenlignings-
grundlag på IFSK
Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt
Pol.intro.  IFSK’s pol. intro.-undervisning (men kortere pensum, ingen koordination, færre forelæsninger og færre eksamener)

Forelæsning: 2K
Koordination: 0,5K
Eksamensretning: 0,5 K

- Deltagerantallet antages at være ca. 50 3,0 K
Sundhedssociologi Sociologi-grundgennemgangen (men mindre koordination og færre eksamener)

Forelæsninger: 2 K
Koordination: 1 K
Eksamensretning: 0,5 K

- Deltagerantallet antages at være ca. 50 3,5 K
Offentlig forvaltning med specielt henblik på sundhedsområdet De studerende følger IFSK’s OF-undervisning

Koordination: 1K
Flere eksamener: 0,5 K

- Deltagerantallet antages at være ca. 50 1,5 K

Kurser på kandidatuddannelsen i Diakoni (Teologi):

Relevant sammenligningsgrundlag på IFSK

Grundnormering Genetillæg Særlige forhold K-normering i alt
Organisation, ledelse og frivillighed Seminar på kandidatuddannelsen 2 K - Deltagerantal er variabelt (25-30) 2 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15
Evaluering og kvalitetssikring Seminar på kandidatuddannelsen 2 K - Deltagerantal er variabelt (25-30) 2 K + 0,5 K pr. yderligere 10 deltagere over 15

Praktik:
Praktik på ovennævnte uddannelser honoreres svarende til praktik på Statskundskab, dvs. at der kun honoreres med K hvis den studerende skriver hvad der svarer til en Praktikeksamensopgave (”Selvstændig opgave” på Folkesundhed”) på 10 ECTS. Dette honoreres med 0,1 K.

Specialer:
Specialer på ovennævnte uddannelser honoreres svarende til specialer på Statskundskab, dvs. med1/4 K.

Bacheloropgaver:
Vejledning af bachelorprojekter på disse uddannelser honoreres med en 1/5 K.

Herunder diverse kurser, praktik og specialer.


Andet

Udsvingsmarginer: 
Med virkning fra sommeren 2011 indføres følgende grænser for ”indestående” i K-banken:
Maksimal negativ saldo: -5K.

Særlige opgaver: 
Særlige opgaver der sigter mod hjemtagning af store bevillinger, kan efter ansøgning til institutlederen godskrives med K-timer.

Herunder udsvingsmarginer og særlige opgaver der sigter mod hjemtagning af store bevillinger.

37509 / i28