Biblioteksservice

Statskundskab betjenes af AU Library, Bartholins Allé.

HUSK at du kan få bøgerne leveret til dit dueslag.

Statskundskab har sin egen fagside på library.au.dk
Her finder du oversigter over blandt andet fagrelevante artikler og tidsskrifter.