Forskningsprojekt stiller skarpt på ligestilling

Et nyt forskningsprojekt på Center for Forskningsanalyse har fået bevilliget 5 millioner euros. Projektet skal undersøge, hvordan udvalgte europæiske vidensinstitutioner kan indrette deres organisation, så de fremmer kvindelige forskere og lederes karriere.

Kvinder i europæiske vidensinstitutioner er oftest i mindretal, men det har et nyt EU-finansieret projekt nu sat sig for at forbedre. Siden januar 2012 har forskere fra Center fra Forskningsanalyse på Institut for Statskundskab således sat lup på ligestilling. De vil derfor undersøge, hvordan man kan øge bevidstheden omkring den lave repræsentation og indrette sin organisation så kvinders kompetencer benyttes fuldt ud.

Projektet hedder STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science) og er en fortsættelse af to tidligere projekter, der har produceret guidelines til, hvordan man som organisation kan fremme ligestilling. Idéen bag STAGES er derfor at implementere en række ligestillingsstrategier i udvalgte europæiske institutioner i samarbejde med HR-afdelingerne i disse institutioner.

Tværfagligt samarbejde med HR
Samarbejdet med HR-afdelingerne på de europæiske institutioner er nerven i projektet. Det giver nemlig forskerne bag STAGES mulighed for at implementere ligestillingsstrategierne og gøre de deltagende organisationer mere bevidste om udfordringerne omkring ligestilling.

Derudover gør samarbejdet det også muligt at se ligestilling fra andre vinkler, end tidligere projekter har gjort. Indtil nu har universiteterne nemlig primært forsket i, hvordan kvinder kunne indrette sig, så de passede ind i organisationen, fortæller projektleder Evanthia K. Schmidt.

- STAGES undersøger, hvordan man ved at ændre strukturen i sin organisering kan blive bedre til at drage nytte af kvindelige forskeres/lederes kompetencer. Det er dermed det første projekt, som ser ligestilling fra denne vinkel, fortsætter Evanthia K. Schmidt.

Netop den nye vinkel gør, at STAGES-projektet kan bidrage med ny viden, som institutioner vil kunne benytte sig af:

- Projektet er et bidrag til strukturelle ændringer, og det åbner for, at vi kan få større gavn af de forskellige kompetencer i universitetsverden. Det kan medvirke til, at vi på AU får større mangfoldighed og en mere effektiv og dynamisk organisation, siger Evanthia K. Schmidt.

Kvindernes potentiale bør anvendes
På AU er i dag kun 14,5 % af professorene kvindelige, og ifølge Evanthia K. Schmidt er det en alt for lav andel, hvis man sammenligner med, hvor mange kvinder der tager en kandidatuddannelse. Der er nemlig et behov for, at vidensinstitutioner som AU udnytter de kompetencer, kvinder har.

- Vi taber ressourcer, når vi som organisation ikke indser, hvor vigtige kvinder er. Et øget samarbejde mellem mænd og kvinder vil skabe værdi, fordi kvinder og mænd ser tingene fra forskellige vinkler, konkluderer Evanthia K. Schmidt.

Fakta:

  • STAGES-projektet varer i fire år fra 2012-2015 og er finansieret under EU’s 7. rammeprogram med et budget på over 5 millioner euros.
  • Ud over Aarhus Universitet er en række universiteter og forskningsinstitutioner involveret i projektet, bl.a. Fraunhofer Gesellschaft Institute, Radboud University Nijmegen og University of Milan.
  • STAGES er en fortsættelse af de to tidligere projekter PRAGES og WHIST, som også blev udført på AU. PRAGES er de største af de to projekter, og har resulteret i en række guidelines til, hvordan vidensorganisationer bedst kan fremme ligestilling.
  • Forskergruppen består af forskningsleder og lektor Evanthia Kalpazidou Schmidt, forskningsleder Ebbe Krogh Graversen samt ph.d.-studerende Mathias Wullum Nielsen.

Kontakt:

Evanthia K. Schmidt, lektor
Projektleder for STAGES

Institut for Statskundskab
Center for Forskningsanalyse

Tlf.: 8716 5896
Mail: Eks@cfa.au.dk
Web