Call for temaer til Politica

Politicas redaktion opfordrer hermed det politologiske forsk­nings­­miljø til at indsende forslag til temaer for kommende tids­skrifts­numre. Deadline 1. marts 2018

19.02.2018

Et nummer af Politica er oftest centreret omkring et fælles tema, og du har nu mulighed for at påvirke temaer i årgang 2019 og 2020.

Politicas redaktion udvælger hvert år temaer ud fra videnskabelig og samfundsmæssig relevans og under hensyn til en bred dækning af statskundskabens fagområder og faglige miljøer. Hvis du har en idé til videnskabelig belysning af et samfundsmæssigt vigtigt emne, opfordrer vi dig hermed til at sende et forslag til et kommende tema til Politica. Vi modtager også gerne temaforslag fra grupper af forskere, og både yngre og mere etablerede forskere opfordres til at indsende temaforslag.

Forlagene bør være 2-3 sider lange og indeholde en præcisering af temaet samt

  • temaets videnskabelige relevans
  • temaets samfundsmæssige relevans
  • mulige forfattere (og gerne fire til seks konkrete artikelforslag)
  • foretrukket tidspunkt for aflevering af artikelforslag til bedømmelse (ultimo 2018, primo 2019, ultimo 2019 eller senere).

Deadline for indsendelse af forslag til årgang 2019/20 er 1. marts 2018, og alle forslagsstillere vil få svar medio marts. Hvis dit/jeres temaforslag accepteres, forpligtes du/I til at fungere som ekstern redaktør af temanummeret i samarbejde med en intern redaktør fra Politicas redaktion. Et Politica-nummer indeholder seks artikler, hvoraf typisk fem artikler er centreret om det fælles tema. Du skal derfor som udgangspunkt regne med, at temanummeret skal indeholde fem artikler, men det kan ændres efter aftale med redaktionen under hensyn til artikelforslagenes kvalitet, temaets omfang og lignende. Alle artikelforslag skal gennemgå bedømmelse ved to fagfæller, og mindst én af bedømmerne er anonym.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anne Mette Kjeldsen, Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, mail annemette@ps.au.dk. Forslag til temaer skal også stiles til Anne Mette på den nævnte mailadresse. Formkrav og lignende for Politicas artikler kan ses på politica.dk.

Ud over forslag til temanumre modtager vi som altid gerne enkeltartikler inden for alle statskundskabens underdiscipliner. Disse artikler bliver bedømt af to eksterne reviewere og bringes oftest som sjette artikel i temanumrene eller i et særskilt nummer med enkeltartikler.

Med venlig hilsen
Redaktionen for Tidsskiftet Politica

Medarbejdere