FMOL-dimission: En flot måde at afrunde tivolituren på

Fredag 4. marts var der dimission for de nyuddannede mastere i offentlig ledelse. Flere års hårde studier blev rundet af med hyggelig samvær bobler, taler og de obligatoriske diplomoverrækkelser.

04.03.2016 | Ingrid Marie Fossum

Årets FMOL-dimittender var Eva Hansen, Alice Petersen, Lars Hørmann Kolmos, Steen Silberg Thomsen, Hergerð Heldarskard, Lisbeth Kudahl, Bent Wolff-Larsen, Julie Bülow Appelqvist, Peter Raben Nebeling, Betina Bendix, Berit Østergaard Nielsen, John Ladefoged, Else Thorup, Mona Rosenbeck, Tyge Wanstrup, Hanne Dahlerup, Birgitte Stenderup, Poul Schmidt, Merete Pia Kjærsgaard Kristensen, Jakob Sønderskov Weber, Klaus Arboe Rasmussen, Flemming Jensen, Ruth Severinsen, Susanne Falck Schmidt, Anne-Mette Dalgaard, Ella Boel Selmer-Petersen, Tina Pasgaard, Nikolaj Matzen, Ellen Bagge Grimstrup, Marianne Glenting, Anette Thede, Marie Wulff Hansen, Jette Frydendal Jensen, Helle Winther Dahl (Ikke alle er med på billedet)

Dekan Thomas Pallesen

Dimittendtaler Else Thorup

Uddannelsesansvarlig Mads Leth Jakobsen

FMOL-dimission i medarbejderloungen på Institut for Statskundskab

Hyggeligt samvær

SE BILLEDER FRA DIMISSIONEN

Dekan ved Aarhus BSS Thomas Pallesen bød velkommen, ønskede tillykke og håbede for årets FMOL-dimittender, at de var kommet igennem det hårde uddannelsesforløb uden at være blevet enlige.

”Jeg tænker måske I skylder lidt derhjemme, og det håber jeg også, at I husker på på sådan en festdag som i dag,” sagde han.

Dekanen delte også den hemmelighed, at 2 ud af 3, der tager en master, kan regne med at få nyt job inden for de næste par år – dog ikke nødvendigvis på den arbejdsplads, de er ved i dag, hvilket de blot skulle lade være med at fortælle deres leder.

Dimittendtale ved Else Thorup

Skoleleder ved Tarm Skole Else Thorup holdt årets dimittendtale. Hun havde lavet et grundigt forarbejde i form af både telefoninterviews og rundspørge på mail. Det var resulteret i en flot planche over den rejse igennem uddannelsesforløbet, som de alle havde været igennem.

Der var enighed om, at studiet kunne føles som en tur i tivoli med dets opture og nedture, men at stor indre og ydre motivation havde bragt dem i mål. Masteren havde gjort dem bedre til at træffe ledelsesmæssige beslutninger og gjort deres lederskab bedre.

Else Thorup fremhævede det positive fællesskab dimittenderne imellem og undervisernes respekt for deres ledelsespraksis. Hun afsluttede med at sige tak for turen til de 21 fremmødte medstuderende.

Festtale ved Mads Leth Jakobsen

Også uddannelsesansvarlig, lektor Mads Leth Jakobsen, pegede på sammenhængen mellem de studerendes ledelseserfaringer og den forskningsbaserede undervisning på uddannelsen.

”FMOL’ens eksistensberettigelse er, at vi fører forskning og ledelsespraksis tæt sammen. Der er vi unikke”, sagde han.

Han nævnte også, at der nu var videnskabeligt belæg for uddannelsens kvaliteter, i det kollega Lotte Bøgh Andersens er i gang med at måle på effekten af FMOL-uddannelsen. Hendes LEAP-projekt viser indtil videre, at ledere udvikler deres ledelse, når de tager fag på den fleksible master i offentlig ledelse.

Ceremoni / åbning
37523 / i28