Christoph Arndt takker farvel til instituttet

Efter knap 10 år i Aarhus forlader Christoph Arndt nu instituttet for et lektorat i sammenlignende statskundskab ved University of Reading i Storbritannien.

30.08.2017 | Ingrid Marie Fossum

Christoph Arndt kom fra Tyskland til Aarhus som ph.d.-studerende i marts 2008 efter at have læst sociologi, statskundskab, økonomi og filosofi ved Universität Bremen. Han har siden haft både en postdoc- og en adjunktstilling i afdelingen for Komparativ Politik>Politisk adfærd og institutioner og har også undervist i årene i Aarhus.

Allerede ved det andet undervisningsseminar kastede han sig ud i at undervise på dansk. Lise Togeby, den daværende ph.d.-koordinator, havde sagt, at der var en forventning om, at man kunne tale ok dansk i løbet af 6-8 måneder. At kunne det danske sprog har også været en fordel i hans mange forskningsprojekter om dansk velfærd og politik.

Christoph Arndts ph.d.-projekt handlede om arbejdsmarkedsreformer under den såkaldte tredje vej, hvor han undersøgte fire lande, heriblandt Danmark og reformerne under Poul Nyrup: Hvad betød de for Socialdemokratiets opbakning hos befolkningen, og hvad skete der med deres kernevælgere?

Herefter fik han en bevilling fra Forskningsrådet, hvor han skulle undersøge de langsigtede forandringer af det danske politiske landskab.

”Siden jordskredsvalget i 1973 har man set, at kulturelle værdier betyder mere og mere for den danske befolkning, men også for den danske elite. Man snakker meget mere om indvandring, lov og orden, dansk kultur og identitet, og hvad det betyder for vælgerne. Jeg fandt ud af, at der er en stadig større tendens til strukturelt borgerligt flertal i befolkningen. Siden indvandringsloven i 1983 har man derfor set flere borgerlige regeringer end socialdemokratiske regeringer.”

Dernæst fulgte en EU-finansieret adjunktstilling, hvor Christoph Arndt arbejdede sammen med Carsten Jensen om holdninger til entrepreneurship og ungdomsarbejdsløshed. De to har gennem årene siddet på samme gang, men nu pakker Christoph sine ting ned for at flytte til Reading.

”Christoph har jo været på instituttet i efterhånden mange år, og folk kender ham som både meget grundig og engageret. Han er gået hen og blevet lidt af en institution, og jeg tror ikke, vi får hans lige at se igen foreløbigt,” siger kollega Carsten Jensen.

Samarbejdet mellem de to kommer til at fortsætte, selvom Christoph nu forlader kontoret i Aarhus til fordel for stillingen i Reading. Allerede i efteråret regner han med at komme forbi instituttet igen for at deltage i et projektmøde med Carsten Jensen på projektet Welfare Cutbacks and Electoral Punishment.

”Vi undersøger, hvad befolkningen tænker om velfærdsreformer, og hvad deres reaktioner er på velfærdsreformer. Vi har fundet, at udvidelse af velfærd sker igennem synlige tiltag, mens nedskæringer typisk sker igennem teknisk meget komplicerede tiltag, hvor politikerne forsøger at skjule de upopulære beslutninger.”

Hvordan har du det med at forlade Aarhus?

”Jeg kan lide instituttet som arbejdssted og som arbejdsplads, og selvfølgelig ville jeg gerne være blevet her. Men der er en kæmpe konkurrence om disse stillinger, så man bliver nødt til at kigge på andre steder.”

Hvad har været det bedste ved tiden her?

”Kollegaerne. Og generelt kan jeg godt lide dette arbejdsmiljø. Jeg kender også tysk arbejdsmiljø i akademia, og ved, at det er noget andet end her. Her er der bedre arbejdsmiljø med gode kollegaer og et institut, som stiller med alt nødvendigt udstyr.”

Hvordan vil du karakterisere arbejdsmiljøet her?

”Man har mange gode kollegaer, og der er mange øjeblikke, jeg aldrig vil glemme. Det sociale sammenhold har man ikke mange andre steder, tror jeg. Danmark er kendt for at have det, mens der er steder som f.eks. USA, hvor man blot hilser på hinanden og spørger, hvordan går det, men ikke mere. Det er ikke sådan, at man går ud til en bajer en fredag aften eller tager ud og spiser sammen. I USA har især ph.d.-studerende meget travlt, og der er mere konkurrenceforhold mellem de ansatte. Der er heller ikke tradition for, at man drikker en øl med kollegaerne. Og i Tyskland er der nok mere hierarki, og du skal lige være opmærksom på, hvor du er i rangordenen.”

Hvordan bliver det i England, tror du?

”Distancen mellem underviser og studerende er nok større i Storbritannien. Her har vi jo denne åben-dør-politik, så de studerende kan komme ind med et spørgsmål eller to, mens i Storbritannien tror jeg, der er mere faste spørgetider. Der er en større distance mellem de studerende og underviserne.

Kvaliteten af de studerende er også virkelig høj her. Det kan man fornemme også, når man taler med udenlandske kollegaer, eller hvis man sammenligner med sit gamle universitet. Det gør det jo nemmere for underviseren, hvis de fleste er rimelig selvstændige.”

Hvad tager du med fra årene i Aarhus?

Erfaringer, som jeg forhåbentlig kan anvende i undervisning og forskning der ovre og et dybt indblik i den danske kultur og politik som vigtig livserfaring.

Har du en sidste hilsen til kollegaerne:

Tak for de 10 gode år!

Læs mere om Christoph Arndts forskning:

Navne
37523 / i28