Workshop: Ligestilling i akademia - myter og realiteter

Stages inviterer til workshop under temaet 'Kvinder i forskning ved AU'.

12.09.2013 | Ingrid Marie Fossum

Dato tir 01 okt
Tid 11:00 13:00
Sted Læs mere på ger.au.dk

CFA vil i de kommende år arrangere en række workshops med det formål at sætte fokus på kvindelige AU-forskeres arbejdsliv og karriereplanlægning.

Program

Til workshoppen 'Likestilling i akademia - myter og realiteter' vil følgende oplægsholdere diskutere udfordringerne omkring ligestillingsspørgsmålet ved danske universiteter:

  • Inge Henningsen, emeritus, Københavns Universitet: Inge Henningsen holder oplægget "Er excellence for mænd og Grand Challenges for kvinder?"
  • Stine Thidemann Faber, Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet: Baseret på Fravalgsundersøgelsen fra 2010, hvor afbrudte karriereforløb blandt videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet blev undersøgt, vil Stine Thidemann Faber fremlægge årsager til, at kvindelige såvel som mandlige forskere vælger at forlade Aarhus Universitet til fordel for et job andetsteds.
  • Jens Christian Djurhuus, Professor, Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, tidligere bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd: Jens Christian Djurhuus vil i kraft af sine erfaringer som bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd i perioden 2007-2013 holde et oplæg om ligestillingsproblematikken i relation til forskningsmidler.

Forplejning

Center for Forskningsanalyse vil som vært servere frokost, vand og kaffe for deltagerne i løbet af workshoppen.

Tilmelding

Tilmelding sker per e-mail (senest d. 25. september): Martin Søndergaard Andersen (msa@cfa.au.dk).

Mere info og kontakt

Du kan få mere information om STAGES projektet på ps.au.dk/forskning/forskningscentre-og-enheder/dansk-center-for-forskningsanalyse/forskning/forskningsprojekter/stages// eller ved at kontakte Stages teamet, Evanthia K. Schmidt (eks@cfa.au.dk), Ebbe K. Graversen (ekg@cfa.au.dk) eller Mathias Wullum Nielsen (mwn@cfa.au.dk).

 

Workshop
37525 / i28