Identity in Political Opinion Formation: How Information Shapes the Influence of Citizens' Identities on Political Opinions

Morten Pettersson forsvarer sin ph.d.-afhandling

28.11.2018 | Birgit Kanstrup

Dato man 10 dec
Tid 14:15 16:00
Sted Aarhus, Denmark

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i statskundskab præsenterer Morten Pettersson sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

Emnet for forelæsningen er:

Under which conditions do individuals' identities influence their opinions?

Afhandlingen har titlen:

Identity in Political Opinion Formation: How Information Shapes the Influence of Citizens' Identities on Political Opinions

Bedømmelsesudvalg:

Professor Samara Klar, University of Arizona

Senior Lecturer Todd Hartman, University of sheffield

Professor Rune Stubager, Aarhus University

Tid & sted:

Mandag den 10. december 2018 14.15-16.00 i 1324/011 (Tvillingeauditorierne)

Reception:

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i medarbejderloungen, bygning 1330

Ph.d.-forsvar
37525 / i28